Skip to the content

Novosti

Informacije za upis kandidata koji su stekli pravo upisa na prvom upisnom roku

Krajnji rok za upis za kandidate koji su stekli pravo upisa u prvom upisnom roku je 15.09.2019. Kandidati koji ne izvrše upis do tog datuma smatrat ...

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Copyright © 2020 UNMO.ba