Skip to the content

LEAP Summit u Zagrebu 2018

U periodu 15.03. - 17.03.2018. godine, studenti Poslovne informatike su dobili priliku sudjelovati na međunarodnoj konferenciji LEAP summit u Zagrebu.

LEAP summit se održava već 3 godine i okuplja više od 2000 mladih i predavača iz preko 30 zemalja svijeta. Mladi imaju priliku slušati i učiti iz bogatog iskustva uspješnih preduzetnika.

Stečena znanja i iskustva će studentima zasigurno koristiti tokom daljeg obrazovanja. Na konferenciji su učestvovali Amila Ćeranić, Riad Dizdar, Abdulah Čolaković, Amar Handžo i Selma Husnić. 

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2020 UNMO.ba