Skip to the content

Nastavnici i saradnici

R. b.

Nastavnik/saradnik

Zvanje

Mail adresa

1.

Dr. sci. Adil Trgo

Redovni profesor

adil.trgo@unmo.ba

2.

Dr. sci. Kemal Hajdarević

Redovni profesor

khajdarevic@etf.unsa.ba

3.

Dr. sci. Edin Rizvanović

Redovni profesor

edin.rizvanovic@unmo.ba

4.

Dr. sci. Nacima Memić

Redovni profesor

nacima.o@gmail.com

5.

Dr. sci. Armina Hubana

Vanredni profesor

armina.hubana@unmo.ba

6.

Dr. sci. Aida Brkan Vejzović

Vanredni profesor

aida.brkan@unmo.ba

7.

Dr. sci. Sanvila Vuk

Vanredni profesor

sanvila.vuk@unmo.ba

8.

Dr. sci. Ševala Isaković Kaplan

Vanredni profesor

sevala.isakovic@efsa.unsa.ba

9.

Dr. sci. Veldin Ovčina

Vanredni profesor

veldin.ovcina@unmo.ba

10. Dr. sci. Emina Junuz

Vanredni profesor

emina@edu.fit.ba

11.

Dr. sci. Azra Bajramović

Vanredni profesor

azra.bajramovic@unmo.ba

12.

Dr. sci. Denis Mušić

Vanredni profesor

denis@edu.fit.ba

13.

Dr. sci. Elmir Babović

Vanredni profesor

elmir.babovic@edu.fit.ba

14.

Dr. sci. Irma Dedić

Vanredni profesor

irma.dedic@unmo.ba

15.

Dr. sci. Haris Omerika

Docent

haris.omerika@unmo.ba

16.

Dr. sci. Irma Đidelija Čolaković

Docent

irma.djidelija@unmo.ba

17.

Dr. sci. Aida Džiho Šator

Docent

aida.dziho@unmo.ba

18.

Mr. sci. Amela Piralić

Docent

amela.pajic@unmo.ba

19.

Mr. sci. Amela Nazdraić

Viši asistent

amela.dzemila@unmo.ba

20.

Mr. sci. Senka Dizdar

Viši stručni saradnik

senka.dizdar@unmo.ba

21.

Mr. sci. Goran Škondrić

Viši stručni saradnik

goran@edu.fit.ba

22.

Mr. sci. Adil Joldić

Viši stručni saradnik

adil@edu.fit.ba

23.

Mr. sci. Lejla Škaljić

Asistent

lejla.skaljic@unmo.ba

24.

Omer Ćosić

Asistent

omer.cosic@unmo.ba

25.

mr. Elda Sultić

Asistent

elda.sultic@edu.fit.ba

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba