Skip to the content

Administracija

Sekretar studija

Ejla Jahić, dipl.iur
Telefon: +387 36 281 272
E-mail: ejla.jahic@unmo.ba

Studentska služba

Zuhra Muratović
Telefon: +387 36 514 212
Fax: +387 36 514 210
E-mail: zuhra.muratovic@unmo.ba

Univerzitetska biblioteka

Studenti studija Poslovna informatika imaju pristup univerzitetskoj biblioteci koja je članica COBISS-a (kooperativni online bibliografski sistem i servisi).
Edita Mulaosmanović
Telefon: +387 36 571 543
e-mail: biblioteka@unmo.ba

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba