Skip to the content

Studiranje

MULTIDISCIPLINARNI STUDIJ POSLOVNA IFORMATIKA

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski studij
POSLOVNA INFORMATIKA u organizaciji Fakulteta informacijskih tehnologija i
Ekonomskog fakulteta.

Nivo: I ciklus
Model: 3 godine
Broj ECTS bodova: 180
Vrsta studija: akademski dodiplomski studij
Zvanje: Bakalaureat poslovne informatike
Oblast obrazovanja: Ekonomija i informatika
Način izvođenja: Redovan i DL studij

Kompetencije studenta nakon okončanja studija:

  • upravljanje informacijskim sistemima
  • korištenje alata poslovne inteligencije i sistema odlučivanja
  • korištenje računarskih mreža i komunikacijskih tehnologija u okviru poslovnih
    informacijskih sistema
  • dizajniranje organizacijske strukture
  • kreiranje istraživačkih, marketing i biznis planova
  • projektni menadžment
  • analiza i vrednovanje finansijskih aspekata poslovanja organizacije

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba