Skip to the content

Informacije za upis kandidata koji su stekli pravo upisa na prvom upisnom roku

Krajnji rok za upis za kandidate koji su stekli pravo upisa u prvom upisnom roku je 15.09.2019.

Kandidati koji ne izvrše upis do tog datuma smatrat će se odustalim od upisa.

Napomena:

Na osnovu objavljene Rang liste sa prvog upisnog roka, kandidati koji nisu primljeni  u statusu redovnih-samofinansirajućih studenata, a izjasnili su se za studiranje u  DL statusu, također mogu izvršiti upis do navedenog datuma.

Studentska služba

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2020 UNMO.ba