Skip to the content

Rang lista prijavljenih kandidata za upis na 1. godinu studija Poslovna informatika

Rang lista prijavljenih kandidata za upis na 1. godinu studija Poslovna informatika možete preuzeti na dokumentu ispod.

 

INFORMACIJE  ZA  UPIS

Upis u I godinu  za kandidate primljene u prvom  upisnom roku će se  obavljati od  16.07.2019. do  19.07.2019. god.

Za upis je potrebno:

  1. Index i upisni list – kupuje se u zgradi Rektorata (30,00 KM),

Napomena:  popuniti upisni list i na prvoj stranici index-a samo lične podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja i  državljanstvo,

  1. dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm,
  2. ljekarsko uvjerenje,
  3. dokaz o izvršenoj uplati školarine i naknade za korištenje biblioteke, članstva u Uniji studenata i  održavanja zgrade i inventara.

 

NAPOMENE  ZA  UPLATU:

  1. Uplatu prve rate školarine (iznos: 500,00 KM) izvršiti na žiroračun broj: 1610000000291108. Na općoj uplatnici, na mjestu svrha doznake, obavezno upisati pripadajuću šifru za upatu B1202 – prva rata školarine  za studijski program Poslovna informatika, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

  1. Naknadu za korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata i održavanja zgrade i inventara (iznos 40,00 KM), uplatiti na žiroračun broj: 1610200000290031. Na mjestu svrha doznake upisati pripadajuće šifre: B2101, B2102, B2103, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

OBAVJEŠTENJE

Radno vrijeme za rad sa studentima  za srijedu, 17.07.2019.:  09.30. -  11.30.

Ostalim danima redovno radno vrijeme: 10.00 – 12.00.

Godišnji odmor:  22.07.2019. - 23.08.2019.

 

16.07.2019. god.                                   STUDENTSKA SLUŽBA

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba