Skip to the content

Informacije za upis u prvu godinu za kandidate primljene u drugom upisnom roku

Upis će se obavljati 20.09.2019. i 23.09.2019. god.

Za upis je potrebno:

Index i upisni list – kupuje se u zgradi Rektorata (30,00 KM),

Napomena:  popuniti upisni list i na prvoj stranici index-a samo lične podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja i  državljanstvo,

  1. dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm,
  2. ljekarsko uvjerenje,
  3. dokaz o izvršenoj uplati školarine i naknade za korištenje biblioteke, članstva u Uniji studenata i  održavanja zgrade i inventara.

NAPOMENE  ZA  UPLATU:

  1. Uplatu prve rate školarine (iznos: 500,00 KM) izvršiti na žiroračun broj:Na općoj uplatnici, na mjestu svrha doznake, obavezno upisati pripadajuću šifru za upatuB1202 – prva rata školarine  za studijski program Poslovna informatika, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  2. Naknadu za korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata i održavanja zgrade i inventara (iznos 40,00 KM), uplatiti na žiroračun broj: 1610200000290031. Na mjestu svrha doznake upisati pripadajuće šifre: B2101, B2102, B2103, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Navedenu dokumentaciju treba predati lično u studentsku službu Ekonomskog fakulteta.

 

Mostar, 19.09.2019.                                                                           

STUDENTSKA SLUŽBA

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2020 UNMO.ba