Skip to the content

Odluku o povećanju upisnih kvota na studiju Poslovna informatika

Odlukom Senata Univerziteta broj 101-1983/19 od 29.8.2019. godine povećana je upisna kvota (II upisni rok), kako slijedi:

  • Poslovna informatika: povećanje za 25 redovnih samofinansirajućih studenata.

Izmjenjeni i dopunjeni KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2019/2020 godini (drugi upisni rok) možete vidjeti u dokumetu ispod:

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2020 UNMO.ba