Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini

OBAVJEŠTENJE

PRIJAVA  NA  KONKURS  ZA  UPIS  U  PRVU  GODINU  STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021.  GODINI

Prijave  na  konkurs za I ciklus studija mogu se predati do 03.07.2020., a za drugi ciklus do 01.11.2020. godine.

Za prijavu na konkurs potrebno je sljedeće:

 

I ciklus studija/dodiplomski studij

 

 • uredno popunjena prijava za upis (obrazac dostupan u studentskoj službi),
 • originalna svjedočanstva od I do IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi (preporuka: uraditi kopiju svih svjedodžbi za druge potrebe, npr. prijava na konkurs za stipendiju, jer originali u slučaju upisa ostaju na Fakultetu),
 • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o izvršenoj uplati (primjerak uplatnice) za prijavu na konkurs, iznos 20 KM) žiroračun: 1610000000291108, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, svrha doznake: B3201 – prijava na konkurs za Poslovnu informatiku.

 

II  ciklus  studija/diplomski studij:

 1. uredno popunjena pijava na konkurs (obrazac dostupan u studentskoj službi),
 2. ovjerena kopija diplome/uvjerenje o završenom I ciklusu studija,
 3. uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original),
 4. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala),
 5. uvjerenje o državljanstvu (original),
 6. dvije preporuke nastavnika sa I ciklusa studija (ukoliko je prosječna ocjena

na I ciklusu studija manja od 7,5),

 1. ostala dokumentacija relevantna za upis____________________________
 2. dokaz o izvršenoj uplati (primjerak uplatnice) za prijavu na konkurs, iznos 20 KM) žiroračun: 1610000000291108, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, svrha doznake : B3201 – prijava na konkurs za Poslovnu informatiku.

 

DOKUMENTACIJA  SE  MOŽE  PREDATI  SVAKIM  RADNIM  DANOM  U  TERMINU  OD  10  DO 12  SATI, A MOŽE  SE POSLATI  I  POŠTOM NA  ADRESU:

Univerzitet  „Džemal  Bijedić“ u Mostaru

Ekonomski fakultet

(prijava na konkurs za Poslovnu informatiku)

Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb

Mostar  88104

U zgradi Fakulteta obavezno je pridržavati se preporučenih mjera za zaštitu od korona virusa: nošenje maski i držanje socijalne distance.

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2020 UNMO.ba