Skip to the content

INFORMACIJE ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

Upis u I godinu studija za kandidate koji ispunjavaju uslove trajat će  od 21.11.2022. do 23.11.2022. godine. Kandidati koji moraju polagati preduslovne predmete, upis mogu obaviti nakon objavljenih rezultata ispita.

 

Dokumentacija potrebna za upis:

  1. index, upisni list (preuzima se u zgradi Rektorata – prizemlje), cijena: 50,00 KM i plaća se na žiroračun Univerziteta broj: 1610200000290031,
  2. dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm,
  3.    ljekarsko uvjerenje,
  4. dokaz o izvršenoj uplati  prve rate školarine i naknade za korištenje biblioteke, članstva u Uniji studenata,  održavanja zgrade i inventara i studentski               informacioni sistem.

 

Napomena za uplatu:

 

  1. Uplatu prve rate školarine (iznos: 500,00  KM) izvršiti na žiroračun broj:     1610000000291108. Na uplatnici, na mjestu svrha doznake, upisati:  prva rata školarine za II ciklus studija  Poslovne informatike i navesti status R-S ili DL, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Studij  Poslovna informatika.

 

  1. Naknadu za korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata,  održavanje zgrade i inventara  i studentski informacioni sistem (iznos 80,00 KM), uplatiti na žiroračun broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Na mjestu svrha doznake upisati pripadajuće šifre: B2101, B2102, B2103, B2104.

 

Navedenu dokumentaciju predati u studentsku službu.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba