Skip to the content

Konkurs za upis studenta - Drugi upisni rok u akademskoj 2023/24. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146. i 154. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-2574/23 i 101-2576/23 od 13.7.2023. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 03-34-1492/23-1 od 14.7.2023. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje:

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u
Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini u drugom upisnom roku.

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini u drugom upisnom
roku je otvoren od 28.8.2023. do 15.9.2023. godine.

 

Za prijavu na konkurs potrebno je sljedeće:

 

I ciklus studija/dodiplomski studij

 

 • zahtjev za upis (obrazac dostupan u studentskoj službi);
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala);
 • uvjerenje o državljanstvu (original, ne stariji od 6 mjeseci);
 • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima;
 • dokaz o izvršenoj uplati (primjerak uplatnice) za prijavu na konkurs (iznos 20 KM).

 

II  ciklus  studija/diplomski studij:

 1. zahtjev za upis (obrazac dostupan u studentskoj službi);
 2. ovjerena kopija diplome/uvjerenje o završenom I ciklusu studija,
 3. uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original),
 4. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala),
 5. uvjerenje o državljanstvu (original, ne stariji od 6 mjeseci),
 6. dvije preporuke nastavnika sa I ciklusa studija (ukoliko je prosječna ocjena na I ciklusu studija manja od 7,5),
 7. ostala dokumentacija relevantna za upis,
 8. dokaz o izvršenoj uplati (primjerak uplatnice) za prijavu na konkurs (iznos 20 KM).

 

DOKUMENTACIJA  SE  MOŽE  PREDATI  SVAKIM  RADNIM  DANOM  U  TERMINU  OD  9  DO 15  SATI, A MOŽE  SE POSLATI  I  POŠTOM NA  ADRESU:

Univerzitet  „Džemal  Bijedić“ u Mostaru

Ekonomski fakultet

(prijava na konkurs za upis)

Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb

Mostar  88104

 

KONKURS_2023_2024_DRUGI UPISNI ROK

PLAN UPISA

KRITERIJI UPISA

PRIJAVA NA KONKURS-POSLOVNA INFORMATIKA-2023-2024-PRVI CIKLUS

PRIJAVA NA KONKURS-POSLOVNA INFORMATIKA-2023-2024-DRUGI CIKLUS

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba