Skip to the content

INFORMACIJE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA - za kandidate primljene u drugom upisnom roku

Upis  se može obaviti od 22.09.2023. do 27.09.2023.

 Za upis je potrebno:

  1. Index i upisni list – preuzima se u Studentskoj službi (cijena: 50,00 KM), Napomena: popuniti upisni list i na prvoj stranici index-a samo lične podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja i državljanstvo,
  2. dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm,
  3. ljekarsko uvjerenje,
  4. dokaz o izvršenim uplatama: za školarinu, index, korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata, održavanja zgrade i inventara, korištenje informacionog sistema Univerziteta i osiguranje u slučaju nezgode (osiguranje vrijedi do okončanja studija).

NAPOMENE ZA UPLATU:

  1. Uplatu prve rate školarine (iznos: 500,00 KM) izvršiti na žiroračun broj: 1610000000291108, svrha doznake, B1202 (šifra za uplatu) – prva rata školarine za studijski program Poslovna informatika, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  2. Naknadu za index, iznos: 50,00 KM, svrha doznake B3101, uplatiti na žiroračun broj: 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  3. Naknade: za korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata, održavanja zgrade i inventara, korištenje informacionog sistema Univerziteta i osiguranje u slučaju nezgode (iznos 85,00 KM - zbirno), uplatiti na žiroračun broj: 1610200000290031, svrha doznake - šifre za uplatu: B2101, B2102, B2103, B2104, B2105, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 Za svaku uplatu predati prvi primjerak uplatnice.

Navedenu dokumentaciju treba predati u Studentsku službu Ekonomskog fakulteta.

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba