Skip to the content

Pristupno predavanje dr. sc. Tarika Hubane

Pristupno predavanje dr. sc. Tarika Hubane na temu:"Uvođenje umjetne inteligencije u informacione sisteme u svrhu optimizacije poslovanja" održat će se dana 29.01.2024. godine sa početkom u 11 sati u Multimedijalnoj sali Ekonomskog fakulteta.

 

Predavanju mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Studij Poslovna informatika

Jedinstveni plan i program

Cilj studijskog programa je zadovoljiti identificirane potrebe tržišta rada u regionu. U okviru stalne saradnje Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija sa tržištem rada identificirana je nekompletna ponuda obrazovnih profila, i to profila koji će posjedovati kompetencije, znanje i vještineu oblastima poslovanja i informacijskih tehnologija (IT). Stalnim razvojem IT-a i njihovom integracijom u sve sektore poslovanja došlo je do potrebe obrazovanja menadžera i ekonomskih stručnjaka koji također posjeduju kompetencije, znanja i vještine iz oblasti IT-a, kako bi mogli na adekvatan način organizirati i izvršavati ekonomske procese organizacija.

Copyright © 2024 UNMO.ba