Skip to the content

Novosti

Poslovna inteligencija (II ciklus studija - I godina) - raspored nastave za mjesec april/maj

U nastavku možete preuzeti raspored nastave za mjesec april/maj na II ciklusu studija Poslovna informatika.   RASPORED_I_GODINA ...

Dobitnici nagrade Voditelja studija za akademsku 2022/2023. godinu su:

Dobitnici nagrade Voditelja studija za akademsku 2022/2023. godinu su:   PI_2022/2023.    O vremenu i mjestu dodjele nagrada studenti će biti nakn ...

Teme za završne i diplomske radove za akademsku 2023/2024. godinu

U nastavku možete preuzeti teme za završne i diplomske radove.   TEME_I_CIKLUS TEME_II_CIKLUS ...

Ponovljeni poziv za nominacije studenata za razmjenu u zimskom semestru 2024/25 na Univerzitetu u Bolonji

Redovni studenti prvog ciklusa se mogu nominovati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Bolonji a koje su zvanično date kao ponuda na  en ...

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Copyright © 2024 UNMO.ba