Skip to the content

Novosti

Informacije za upis u prvu godinu studija

INFORMACIJE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA Prvi upisni rok Upis u I godinu studija za kandidate primljene u drugom upisnom roku  obavljat će se  od 1 ...

Rang lista primljenih kandidata za upis u prvu godinu studija Poslovna informatika u akademskoj 2021/22. godini

U nastavku možete preuzeti rang listu prijavljenih kandidata za upis na 1. godinu studija Poslovna informatika u akademskoj 2021/2022. godini. ...

Poslovna inteligencija (II ciklus studija) - raspored ispitnih rokova

U nastavku možete preuzeti raspored rokova na drugom ciklusu studija Poslovna informatika.   ROK_JULI ...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022. godini

Prijave  na  konkurs za I ciklus studija mogu se predati do 04.07.2021., a za drugi ciklus do 15.10.2021. godine.   Za prijavu na konkurs potrebno j ...

Poslovna inteligencija (II ciklus studija) - raspored nastave za mjesec juni

U Nastavku možete preuzeti raspored nastave za mjesec juni na II ciklusu studija Poslovna informatika. ...

Poslovna inteligencija (II ciklus studija) - raspored nastave za mjesec maj

U Nastavku možete preuzeti raspored nastave za mjesec maj na II ciklusu studija Poslovna informatika. raspored nastave_maj ...

Teme za završne radove na Univerzitetskom studiju Poslovna informatika za akademsku 2020/2021. godinu

Naučno-nastavno vijeće Univerzitetskog studija Poslovna informatika na sjednici održanoj dana 31.03.2021. godine donijelo je Odluku o usvajanju tema z ...

Uplata semestra za imatrikulante

Studenti kojima je istekao apsolventski staž, kao i studenti koji su raniije stekli status imatrikulant, dužni su upatiti školarinu za ljetni semestar ...

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Copyright © 2024 UNMO.ba