Skip to the content

Novosti

Rang lista kandidata - drugi upisni rok u akademskoj 2022/23. godini

Rang listu kandidata za prijem - upis na I ciklus univerzitetskog studija Poslovna informatika na drugom upisnom roku u akademskoj 2022/2023. godini m ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademsku 2022/2023. godinu u drugom upisnom roku

Na osnovu članova 146. i 154. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru Senat Univerziteta, na 137. sjednici održanoj 14.7.2022. godine, donio j ...

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu studija za akademsku 2022/2023.godinu

INFORMACIJE                                            ZA   UPIS U  PRVU  GODINU  STUDIJA                                                akademska 2 ...

Lista primljenih kandidata za upis u prvu godinu u akademskoj 2022/23. godini

Odluku u usvajanju liste primljenih kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini na studiju Poslovna info ...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novineHercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), č ...

Teme za završne i diplomske radove

U nastavku možete preuzeti teme za završne i diplomske radove. ...

Raspored DL nastave (ljetni semestar)

U nastavku možete preuzeti raspored DL nastave za ljetni semestar. ...

Raspored nastave za ljetni semestar

U nastavku možete preuzeti raspored nastave za ljetni semestar. Raspored još uvijek nije kompletan, tako da će se u prvoj sedmici nastave realizirati ...

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Copyright © 2024 UNMO.ba