Skip to the content

Novosti

Rang lista kandidata za prijem-upis na 2. ciklus Poslovne informatike

Rang listu kandidata za prijem-upis na 2.ciklus Poslovne informatike možete pogledati u dokumentu ispod. ...

Informacije za upis u prvu godinu studija

INFORMACIJEZA   UPIS U  PRVU  GODINU  STUDIJA (drugi upisni rok) Upis u I godinu studija za kandidate primljene u drugom upisnom roku  obavljat će se ...

Rang lista kanidata - drugi upsini rok u akademskoj 2020/21. godini

Rang listu kandidata za prijem - upis na I ciklus univerzitetskog studija Poslovna informatika na drugom upisnom roku u akademskoj 2020/2021. godini m ...

Konkurs za upis studenta - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), ...

INFORMACIJE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

Upis u I godinu studija za kandidate primljene u I upisnom roku obavljat će se od 16.07.2020. do 23.07.2020. godine. Dokumentacija potrebna za upis: ...

Lista primljenih kandidata za upis u prvu godinu u akademskoj 2020/21. godini

Odluku u usvajanju liste primljenih kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/20. godini na Studiju turizma možet ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini

OBAVJEŠTENJE PRIJAVA  NA  KONKURS  ZA  UPIS  U  PRVU  GODINU  STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021.  GODINI Prijave  na  konkurs za I ciklus studija mogu ...

Raspored nastave za ljetni semstar akademske 2019/2020 godine

Raspored pogledajte u dokumetu ispod: ...

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Tel: +387 36 514 929

Copyright © 2024 UNMO.ba