Skip to the content

Novosti

Obavještenje za studente prve godine iz predmeta Matematika

Obavještavaju se studenti prve godine studija Posolovna informatika da se nastava iz predemta Matemaika neće održati u petak, 4.10.2019. godine zbog o ...

Obavještenje za studente prve godine studija

Studenti prve godine studija,upisani u ak. 2019./2020. god., trebaju, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru od 1 ...

Obavjest o početku nastave i raspored predavanja

Za studente 2. i 3. godine studija, nastava počinje 07.10.2019. Raspored će biti objavljen naknadno. Za studente prve godine nastava počinje u srijed ...

Brucoški sat

Obavještavamo vas  da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u utorak 01.10.2019. godine, za sve studente upisane u prvu godinu studija u akademsk ...

Informacije za upis u prvu godinu za kandidate primljene u drugom upisnom roku

Upis će se obavljati 20.09.2019. i 23.09.2019. god. Za upis je potrebno: Index i upisni list – kupuje se u zgradi Rektorata (30,00 KM), Napomena:  ...

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata na drugom upisnom roku

ODLUKU o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za priiem/upis u prvu godinu nadrugom upisnom roku na Univerzitetskom studiju Poslovna informatika ...

Odluku o povećanju upisnih kvota na studiju Poslovna informatika

Odlukom Senata Univerziteta broj 101-1983/19 od 29.8.2019. godine povećana je upisna kvota (II upisni rok), kako slijedi: Poslovna informatika: pov ...

Informacije za upis kandidata koji su stekli pravo upisa na prvom upisnom roku

Krajnji rok za upis za kandidate koji su stekli pravo upisa u prvom upisnom roku je 15.09.2019. Kandidati koji ne izvrše upis do tog datuma smatrat ...

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Copyright © 2020 UNMO.ba