Skip to the content

Novosti

Obavjest o početku nastave i raspored predavanja

Za studente 2. i 3. godine studija, nastava počinje 07.10.2019. Raspored će biti objavljen naknadno. Za studente prve godine nastava počinje u srijed ...

Brucoški sat

Obavještavamo vas  da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u utorak 01.10.2019. godine, za sve studente upisane u prvu godinu studija u akademsk ...

Informacije za upis u prvu godinu za kandidate primljene u drugom upisnom roku

Upis će se obavljati 20.09.2019. i 23.09.2019. god. Za upis je potrebno: Index i upisni list – kupuje se u zgradi Rektorata (30,00 KM), Napomena:  ...

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata na drugom upisnom roku

ODLUKU o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za priiem/upis u prvu godinu nadrugom upisnom roku na Univerzitetskom studiju Poslovna informatika ...

Odluku o povećanju upisnih kvota na studiju Poslovna informatika

Odlukom Senata Univerziteta broj 101-1983/19 od 29.8.2019. godine povećana je upisna kvota (II upisni rok), kako slijedi: Poslovna informatika: pov ...

Informacije za upis kandidata koji su stekli pravo upisa na prvom upisnom roku

Krajnji rok za upis za kandidate koji su stekli pravo upisa u prvom upisnom roku je 15.09.2019. Kandidati koji ne izvrše upis do tog datuma smatrat ...

Rang lista prijavljenih kandidata za upis na 1. godinu studija Poslovna informatika

Rang lista prijavljenih kandidata za upis na 1. godinu studija Poslovna informatika možete preuzeti na dokumentu ispod. ...

Svečana završnica devetog ciklusa programa „Moja praksa“

U srijedu, 30.5.2018. godine u prostorijama INTERA Tehnološkog Parka je održana svečana završnica devetog ciklusa programa „Moja praksa“, na kojem su ...

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Copyright © 2020 UNMO.ba