Skip to the content

Novosti

Informacije za upis u prvu godinu za kandidate primljene u drugom upisnom roku

Upis će se obavljati 20.09.2019. i 23.09.2019. god. Za upis je potrebno: Index i upisni list – kupuje se u zgradi Rektorata (30,00 KM), Napomena:  ...

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata na drugom upisnom roku

ODLUKU o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za priiem/upis u prvu godinu nadrugom upisnom roku na Univerzitetskom studiju Poslovna informatika ...

Odluku o povećanju upisnih kvota na studiju Poslovna informatika

Odlukom Senata Univerziteta broj 101-1983/19 od 29.8.2019. godine povećana je upisna kvota (II upisni rok), kako slijedi: Poslovna informatika: pov ...

Poslovna informatika

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: pi@unmo.ba

Tel: +387 36 514 912

Copyright © 2019 UNMO.ba